نام شما :
جنسیت :


قوانین کاکو چت:
1- هرگونه بحث سیاسی، توهین به ادیان، توهین به مقدسات، آشفته کردن افکار عمومی، تبلیغ علیه منافع کشوری کاملا ممنوع میباشد
2- هرگونه بحث در مورد مسائل جنسی و خلاف شرع اسلامی کاملا ممنوع میباشد
3- ارسال مداوم شکلک ها و پیام ها باعث کندی روم می شود و کاملا ممنوع میباشد
SEO Reports for kakochat.irچت